หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.ระนอง ร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร "ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมภูมิปัญญาทางบัญชี

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.เชียงราย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ครูบัญชีอาสา

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.เชียงราย จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.ระนอง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส.

(9 ธ.ค. 2558)

สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จก.

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน

(9 ธ.ค. 2558)

สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน

(9 ธ.ค. 2558)

สตส. ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

(9 ธ.ค. 2558)

สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดทำแผน กับ สอ.ครูภูเก็ต จำกัด

(9 ธ.ค. 2558)

สตท. 10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง

(8 ธ.ค. 2558)

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.ภูเก็ต จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)ปี 59

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.ยโสธร เข้าร่วมอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.อุดรธานี จัดอบรมการทำบัญชีในโครงการศิลปาชีพอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559

(8 ธ.ค. 2558)

สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม

(8 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888