หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2560 RSS

ปี 2560 RSS


กตส.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 38 ปี

(28 มี.ค. 2560)

กตส.ร่วมตอบแบบประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(27 มี.ค. 2560)

กตส. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560

(27 มี.ค. 2560)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559

(27 มี.ค. 2560)

อตส. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.สุราษฎร์ธานี

(27 มี.ค. 2560)

กตส.ศึกษาดูงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซล่าฟาร์ม)

(27 มี.ค. 2560)

อตส.ร่วมเปิดงานตลาดเกษตรอินทรีย์

(27 มี.ค. 2560)

ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดด้วยไฮโดรโปนิกส์ (Red Oak/Green Oak) จ.นครศรีธรรมราช

(24 มี.ค. 2560)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559

(23 มี.ค. 2560)

สตท.8 ร่วมประชุม "แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2560

(23 มี.ค. 2560)

สตส.ภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ ศพก. และกลุ่มต่างๆ ใน จ.ภูเก็ต

(21 มี.ค. 2560)

รองปลัด กษ. ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จ.อุดรธานี

(21 มี.ค. 2560)

สตส.อุทัยธานี ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1

(21 มี.ค. 2560)

กตส.จัดอบรม หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สู่สากล

(20 มี.ค. 2560)

รตส.ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รตส.ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ บทบาทของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

(17 มี.ค. 2560)

กตส.ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การขับเคลื่อนThailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

(17 มี.ค. 2560)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาระบบตรวจสอบกิจการ หนุนสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์

(17 มี.ค. 2560)

กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี

(16 มี.ค. 2560)

กตส. จัดปฐมนิเทศหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

(16 มี.ค. 2560)

กตส.มอบเงินบริจาค ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

(15 มี.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888