หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเครื่องเสียงและระบบสัญญาณเสียงทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการเพื่อเก็บข้อมูลทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานและประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งหน่วยงานในภูมิภาค 4 จังหวัด 4 ภาค

(23 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(22 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดี อาคาร 4

(16 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560

(1 ก.พ. 2561)

ประกาศราคากลาง จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

(5 ม.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการ จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

(14 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(13 ธ.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ์และบัญชีย่อยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

(12 ธ.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์ปกรายงานกระดาษทำการและกระดาษรายงานสั้นยาว

(7 ธ.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(7 ธ.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

(17 ต.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(12 ก.ย. 2560)

ประกาศ ราคากลาง เรื่องจัดจ้างโครงการเช่าวงจรสำหรับสืบค้นข้อมูล และวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ย. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)และความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

(5 ก.ย. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561

(23 ส.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ

(23 ส.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีพิเศษ

(23 ส.ค. 2560)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการและพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ

(22 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888