หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


ครูบัญชีอาสา จ.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

(15 ธ.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น

(14 ธ.ค. 2558)

สตส. ปัตตานี จัดประชุม 3 ฝ่าย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(14 ธ.ค. 2558)

สตส. อุทัยธานี ร่วมต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

(14 ธ.ค. 2558)

สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีในโรงเรียน

(14 ธ.ค. 2558)

อตส. ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad

(14 ธ.ค. 2558)

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 6

(14 ธ.ค. 2558)

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559

(14 ธ.ค. 2558)

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่นักเรียนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยฮ่องไคร้)

(14 ธ.ค. 2558)

สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ หัวข้อ "การรวมกลุ่มสู่ความสำเร็จ และหลักการทำบัญชีเบื้องต้น

(14 ธ.ค. 2558)

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1

(14 ธ.ค. 2558)

สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2559

(11 ธ.ค. 2558)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะบุคลากรให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หนุนสหกรณ์มีเครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

(11 ธ.ค. 2558)

สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และหลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม รุ่นที่ 2

(11 ธ.ค. 2558)

สตส.พะเยา สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา

(11 ธ.ค. 2558)

สตส.หนองคาย จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกสหกรณ์และการวางแผนการสอบบัญชี

(11 ธ.ค. 2558)

สตส.เชียงราย จัดอบรม "โครงการทำบัญชีชี้ทางธรรม ปี 5"ตามโครงการพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

(11 ธ.ค. 2558)

สตส.เชียงราย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1

(11 ธ.ค. 2558)

กตส. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(9 ธ.ค. 2558)

สตส. จันทบุรี ร่วมกับชมรมคนรักการทำบัญชี เปิดกระปุกออมสิน

(9 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888