หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(17 ธ.ค. 2558)

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 7

(17 ธ.ค. 2558)

สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง

(17 ธ.ค. 2558)

สตส.ยโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์

(17 ธ.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2559

(16 ธ.ค. 2558)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดทำแผนงานการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Working Paper (EWP)

(16 ธ.ค. 2558)

ครูบัญชีอาสา จ.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

(16 ธ.ค. 2558)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดนับคะแนนผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559

(16 ธ.ค. 2558)

อตส. ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV)

(16 ธ.ค. 2558)

สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน

(16 ธ.ค. 2558)

สตส.นครพนม จัดฝึกอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ

(16 ธ.ค. 2558)

สตท.8 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(16 ธ.ค. 2558)

สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

(16 ธ.ค. 2558)

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

(16 ธ.ค. 2558)

สตส.ตราด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน

(15 ธ.ค. 2558)

สตส. จันทบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

(15 ธ.ค. 2558)

สตส. ร้อยเอ็ด จัดอบรมการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP)

(15 ธ.ค. 2558)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59

(15 ธ.ค. 2558)

สตส. จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และกลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

(15 ธ.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ครั้งที่ 5/2558

(15 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888