หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.กาญจนบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)

(18 ธ.ค. 2558)

อตส. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(18 ธ.ค. 2558)

สตท. 8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

(18 ธ.ค. 2558)

สตส. นครปฐม จัดอบรม หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน

(18 ธ.ค. 2558)

สตส. ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ 2:1ตรังร่วมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ

(18 ธ.ค. 2558)

สตส. นครปฐม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)

(18 ธ.ค. 2558)

สตส. นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "รายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีกลุ่มอาชีพ

(18 ธ.ค. 2558)

สตส. หนองบัวลำภู จัดอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมอาหารกลางวัน

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการด้านบัญชี "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.ตราด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 (อำเภอแวงใหญ่)

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 (อำเภอแวงน้อย)

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่ครูกศน. จ.ขอนแก่น

(18 ธ.ค. 2558)

สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ครั้งที่ 13/2558

(18 ธ.ค. 2558)

สตส.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรสอนแนะบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบาง

(18 ธ.ค. 2558)

อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2

(18 ธ.ค. 2558)

สตท.1 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(17 ธ.ค. 2558)

สตส.กาฬสินธุ์ จัดอบรมโครงการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนบัญชีต้นทุนอาชีพ และการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีต้นทุนอาชีพ

(17 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888