หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส. อุดรธานี ร่วมบูรณาการโครงการ 100 ปี สหกรณ์ไทยรวมใจคลายหนาว

(15 ม.ค. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้ความรู้เรื่อง บัญชีครัวเรือนเครื่องมือสู่เศรษฐกิจพอเพียง

(15 ม.ค. 2559)

สตท.4 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558 และเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับภาค

(15 ม.ค. 2559)

สตท.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี รุ่นที่ 2

(15 ม.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ ร่วมแข่งขันกีฬา บูรณาการงาน "หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

(15 ม.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม

(15 ม.ค. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำบัญชีให้แก่บุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง

(14 ม.ค. 2559)

กตส.จัดประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ผ่านระบบ Video Conference

(14 ม.ค. 2559)

คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ในพื้นที่ สตท.9

(14 ม.ค. 2559)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กตส. เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(14 ม.ค. 2559)

สตส. หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

(14 ม.ค. 2559)

สตท.2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ครั้งที่ 1/2559

(14 ม.ค. 2559)

สตส. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค

(14 ม.ค. 2559)

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย

(13 ม.ค. 2559)

สตส.กาญจนบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดกาญจนบุรี

(13 ม.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือกครูบัญชีดีเด่นและเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559

(13 ม.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด

(13 ม.ค. 2559)

สตส. เชียงใหม่ ลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองป่าครั่ง

(13 ม.ค. 2559)

สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการพัฒนามูลค่าผลผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของยางพารา

(13 ม.ค. 2559)

คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มระดับภาค ลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด

(13 ม.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!