หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 ระดับกรม

(2 ก.พ. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดศรีสะเกษ

(2 ก.พ. 2559)

ผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 ณ จังหวัดสตูล

(2 ก.พ. 2559)

กตส. ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 73 ปี

(2 ก.พ. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559

(2 ก.พ. 2559)

สตท.4 จัดการประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้ให้กับ สตส.อุบลราชธานี

(2 ก.พ. 2559)

รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซื้อขายยางพารารัฐบาล ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

(1 ก.พ. 2559)

สตท.8 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 และผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559

(1 ก.พ. 2559)

สตส. ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2559

(1 ก.พ. 2559)

สตท. 9 จัดประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559

(1 ก.พ. 2559)

รตส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าลำไย

(1 ก.พ. 2559)

สตส. แพร่ จัดกิจกรรม "ส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูงแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

(1 ก.พ. 2559)

สตท.4 ร่วมต้อนรับ รมว.กษ. ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดยโสธร

(1 ก.พ. 2559)

สตท. 1 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามโครงการต่างๆ และสหกรณ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2559

(1 ก.พ. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว

(1 ก.พ. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

(1 ก.พ. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีโรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1 ก.พ. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกสัมพันธ์ของสำนักงานสาขา จ.อุบลราชธานี

(1 ก.พ. 2559)

สตส.สงขลา จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายผลที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1 ก.พ. 2559)

สตท.4 ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้สอบบัญชีดีเด่นระบบ EWP และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559

(1 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!