หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.จันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

(26 ส.ค. 2559)

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด

(26 ส.ค. 2559)

สตส.สระบุรี ร่วมพิธีเปิดแปลงสาธิต โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่

(26 ส.ค. 2559)

กตส.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 1

(26 ส.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/59 ครั้งที่ 29 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิษณุโลก จำกัด

(26 ส.ค. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมรับฟังบรรยายผลดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่งและติดตามงานในพื้นที่

(26 ส.ค. 2559)

สตส.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

(26 ส.ค. 2559)

สตส.สระบุรี ลงพื้นที่จัดทำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง

(26 ส.ค. 2559)

สตส.กทม. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สตส.กทม.

(26 ส.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด

(26 ส.ค. 2559)

สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2

(26 ส.ค. 2559)

สตส.หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีเคลื่อนที่

(25 ส.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อำเภอบ้านแฮด

(25 ส.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

(25 ส.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ฯ

(25 ส.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(25 ส.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(25 ส.ค. 2559)

สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ.

(25 ส.ค. 2559)

สตส.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรสอนแนะบัญชี แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต

(25 ส.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมจัด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(25 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888