หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(10 ก.พ. 2559)

สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(10 ก.พ. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รณรงค์ประชาชนทำบัญชี แก้วิกฤต พลิกชีวิตสู่ความยั่งยืน

(9 ก.พ. 2559)

สตส.สมุทรสงคราม เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(9 ก.พ. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

(9 ก.พ. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559

(9 ก.พ. 2559)

สตท.4 จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีบริเวณรอบสำนักงานฯ

(9 ก.พ. 2559)

สตส.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(9 ก.พ. 2559)

อตส.ให้สัมภาษณ์ประเด็นการทำบัญชี พลิกชีวิตสู่ความยั่งยืน

(8 ก.พ. 2559)

สตท.4 ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559

(8 ก.พ. 2559)

สตส.ลำพูน ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

(8 ก.พ. 2559)

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 2/2559

(8 ก.พ. 2559)

สตท.8 ร่วมให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

(5 ก.พ. 2559)

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ลงพื้นที่พิจารณาเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น

(5 ก.พ. 2559)

สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีเพื่อเป็นวิทยากรประจำ ศพก.

(5 ก.พ. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร เตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2559

(5 ก.พ. 2559)

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กับ สมาคมการเงินจุลภาคแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(5 ก.พ. 2559)

สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

(4 ก.พ. 2559)

สตส.อุตรดิตถ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(4 ก.พ. 2559)

กตส. จัดอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Web Conference

(4 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888