หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(12 ก.พ. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

(12 ก.พ. 2559)

สตส.หนองคาย ร่วมสอนแนะ หัวข้อ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ช่องทางรวย

(12 ก.พ. 2559)

สตท.8 ประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่น ประจำปี 2559 ผู้ให้บริการดีเด่นและดีเด่นยอดเยี่ยมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559

(12 ก.พ. 2559)

สตส.นครพนม จัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

(12 ก.พ. 2559)

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมเป็นวิทยากร "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

(11 ก.พ. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

(11 ก.พ. 2559)

สตส. ปัตตานี ร่วมโครงการสภากาแฟยามเช้า

(11 ก.พ. 2559)

สตท. 2 ประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่น ด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559

(11 ก.พ. 2559)

สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

(11 ก.พ. 2559)

สตส. พัทลุง ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัญชี แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

(11 ก.พ. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมงาน "วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่อำเภอธาตุพนม ปี 2559

(11 ก.พ. 2559)

สตส.หนองคาย ร่วมให้ความรู้ หัวข้อ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ช่องทางรวย

(10 ก.พ. 2559)

สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด

(10 ก.พ. 2559)

สตส. ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากร "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวย ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(10 ก.พ. 2559)

สตส. ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2

(10 ก.พ. 2559)

สตส. นครปฐม ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558 /2559 และจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร

(10 ก.พ. 2559)

สตส. นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด

(10 ก.พ. 2559)

สตส.กาญจนบุรี เตรียมความพร้อมให้ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(10 ก.พ. 2559)

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

(10 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888