หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(29 ส.ค. 2559)

สตส.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

(29 ส.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

(29 ส.ค. 2559)

สตส.นครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ

(29 ส.ค. 2559)

สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองคาย จำกัด

(29 ส.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ "ทำบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน

(29 ส.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(29 ส.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุมพิจารณาคำขอกู้ของสถาบันเกษตรกร

(29 ส.ค. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2559

(29 ส.ค. 2559)

สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง

(29 ส.ค. 2559)

สตส.กำแพงเพชร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(29 ส.ค. 2559)

สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีเชียงใหม่ จำกัด

(29 ส.ค. 2559)

สตส.กทม. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2559

(29 ส.ค. 2559)

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(26 ส.ค. 2559)

สตท.4 เข้าร่วมการประชุมและตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. ประจำปี 2559 รอบที่ 2

(26 ส.ค. 2559)

สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบบัญชีบุคคลภายนอกมาเป็นโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(26 ส.ค. 2559)

สตส.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2559

(26 ส.ค. 2559)

สตส.นราธิวาส ร่วมจัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ดูนิทรรศการ

(26 ส.ค. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีเลิศ ด้านการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง

(26 ส.ค. 2559)

สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP "การทำบันทึกรายการบัญชีและงบการเงิน อ.แวงใหญ่

(26 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888