หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


อตส. เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตท. 9

(29 มี.ค. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(29 มี.ค. 2559)

สตท.1 ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในพื้นที่ ให้เป็นไปตาม Road Map 2559

(29 มี.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรรุ่นที่ 3/2559

(29 มี.ค. 2559)

สตส.พะเยา สอนแนะบัญชีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

(29 มี.ค. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการฯการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรโครงการฯการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ

(29 มี.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ พร้อมทีมงาน IT สตท.5 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและวิเคราะห์ปัญหาการใช้โปรแกรมระบบบัญชี

(29 มี.ค. 2559)

สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการเรียนรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

(29 มี.ค. 2559)

สตส.ระยอง ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(28 มี.ค. 2559)

สตส.หนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(28 มี.ค. 2559)

สตท.9 จัดประชุมคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับภาคประจำปี 2559

(28 มี.ค. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ ศบกต.

(28 มี.ค. 2559)

สตส.ระนอง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559

(28 มี.ค. 2559)

กตส.มอบเงินบริจาค ณ โรงพยาบาลสงฆ์

(28 มี.ค. 2559)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ปัตตานี

(28 มี.ค. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้ ห้วข้อ "บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย

(28 มี.ค. 2559)

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์

(28 มี.ค. 2559)

สตส.หนองคาย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2559

(28 มี.ค. 2559)

สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งและโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(28 มี.ค. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

(28 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888