หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "ตลาดจตุจักรสะพานปลา

(31 มี.ค. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2)

(31 มี.ค. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน "โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ

(31 มี.ค. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน หลักสูตร การคัดเกรดคุณภาพยางแผ่นรมควัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร

(30 มี.ค. 2559)

สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ. จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2559

(30 มี.ค. 2559)

สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ Quality Coop การ Upgrade โปรแกรมสินค้า และกระบวนการ Cleansing Data ในเดือนมีนาคม 2559

(30 มี.ค. 2559)

สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 และงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน

(30 มี.ค. 2559)

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.สงขลา

(30 มี.ค. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2)

(30 มี.ค. 2559)

สตส.กทม. ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี หัวข้่อ"บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย

(30 มี.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มผักปลอดสารพิษในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(29 มี.ค. 2559)

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3

(29 มี.ค. 2559)

สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัดในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด

(29 มี.ค. 2559)

สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ

(29 มี.ค. 2559)

กตส. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

(29 มี.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

(29 มี.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามนโยบายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปี 2558/59

(29 มี.ค. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(29 มี.ค. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

(29 มี.ค. 2559)

สตส.กทม. ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร "การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการสหกรณ์

(29 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888