หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.สระแก้ว จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่

(4 เม.ย. 2559)

สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3

(4 เม.ย. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2559 หลักสูตร "บัญชีแก้จน..บัญชีชี้ทางรวย

(4 เม.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ เข้าให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี แก่ ศบกต.และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

(4 เม.ย. 2559)

สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

(4 เม.ย. 2559)

สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(4 เม.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ให้ความรู้วิชา "บัญชีแก้จน.....บัญชีชี้ทางรวยในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

(4 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

(4 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(4 เม.ย. 2559)

กตส. เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

(1 เม.ย. 2559)

กตส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 124 ปี

(1 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดระนอง

(1 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมโครงการประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดระนองของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559

(1 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2559

(1 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 2)

(1 เม.ย. 2559)

สตส.กทม. จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รุ่นที่ 3)

(1 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง สอนแนะการทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรและความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

(1 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1 เม.ย. 2559)

กตส. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 1/2559

(31 มี.ค. 2559)

กตส. จัดการตรวจนับคะแนนคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(31 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888