หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(12 เม.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี ณ สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านวังไฮ จำกัด

(12 เม.ย. 2559)

สตส.กทม. จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2559

(12 เม.ย. 2559)

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 4/2559

(12 เม.ย. 2559)

สตส.สระแก้ว ร่วมพิธีเปิดการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง)

(12 เม.ย. 2559)

สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงหอยแครงแก่เกษตรกร

(11 เม.ย. 2559)

กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2559

(11 เม.ย. 2559)

สตส.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามมอบเงินอุดหนุนตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(11 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(11 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(11 เม.ย. 2559)

สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

(11 เม.ย. 2559)

อตส.เป็นประธานการประชุม เรื่อง เทคนิคในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

(11 เม.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

(11 เม.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(11 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559 – 2560

(11 เม.ย. 2559)

สตส. มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4

(11 เม.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัดในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้น และเงินรับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด

(11 เม.ย. 2559)

สตส.ศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ

(11 เม.ย. 2559)

สตส.กำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์

(8 เม.ย. 2559)

สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

(8 เม.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888