หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตส.นครพนม จัดอบรมเรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน

(25 เม.ย. 2559)

รองนายกฯ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง

(25 เม.ย. 2559)

สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดกาฬสินบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2559

(25 เม.ย. 2559)

สตส.กทม. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559

(25 เม.ย. 2559)

สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี

(25 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรใน "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า (รุ่นที่ 4 - 5)ในพื้นที่ จ.นครพนม

(25 เม.ย. 2559)

สตส.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

(25 เม.ย. 2559)

สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดระยองครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559

(25 เม.ย. 2559)

สตส.มหาสารคาม ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(25 เม.ย. 2559)

สตส.สระแก้ว ร่วมให้คำชี้แจงการรับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทำบัญชีตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 อ.ตาพระยา

(25 เม.ย. 2559)

สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

(25 เม.ย. 2559)

สตส.บึงกาฬ จัดกิจกรรม 5 ส เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ

(25 เม.ย. 2559)

สตส.ขอนแก่น เข้าสังเกตการณ์การจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 5 อำเภอบ้านไผ่

(25 เม.ย. 2559)

สตท.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสังเกตจากการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี

(25 เม.ย. 2559)

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 7

(25 เม.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร เข้าสอบทานหนี้ของสหกรณ์หนองสูง จำกัด ในโครงการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของลูกหนี้ หุ้นและเงิน รับฝากโดยเทคนิคยืนยันยอด

(25 เม.ย. 2559)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปภาพรวมธุรกิจสหกรณ์เติบโตต่อเนื่อง ชี้ธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงินขยายตัวเพิ่ม เร่งพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ก้าวหน้าทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ

(22 เม.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการ"เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 255/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5

(22 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 4)

(22 เม.ย. 2559)

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5

(22 เม.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888