หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2559 RSS

ปี 2559 RSS


สตท.4 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

(2 พ.ค. 2559)

กตส. ร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2559

(2 พ.ค. 2559)

สตส.พะเยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3

(2 พ.ค. 2559)

สตส.นครพนม จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชี "โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59

(2 พ.ค. 2559)

สตส.ชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(29 เม.ย. 2559)

กตส. เข้ารับรางวัลยกย่องคนดีประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

(29 เม.ย. 2559)

สตส.เชียงราย ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

(29 เม.ย. 2559)

สตส.ชัยภูมิ จัดสัมมนาหัวข้อ "นวัตกรรมสร้างองค์การสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข และเก่งภาษาอังกฤษ

(29 เม.ย. 2559)

สตส.หนองบัวลำภู ชี้แจงการทำบัญชีรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

(29 เม.ย. 2559)

สตส.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(29 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (รุ่นที่ 5)

(29 เม.ย. 2559)

สตท.6 ลงพื้นที่ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมระบบสินค้าเป็น Version 2.2 ณ สกก.แม่ระมาด จำกัด จ.ตาก

(29 เม.ย. 2559)

สตส.นครปฐม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2559

(29 เม.ย. 2559)

สตส.นครพนม ร่วมประชุมการตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครพนมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(29 เม.ย. 2559)

สตส.อุบลราชธานี เข้าสอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

(28 เม.ย. 2559)

สตส.อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง "การทำบัญชีครัวเรือน

(28 เม.ย. 2559)

สตท.10 ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี 2559 ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ

(28 เม.ย. 2559)

สตส.ระนอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2559

(28 เม.ย. 2559)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร

(28 เม.ย. 2559)

สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจนับผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที โครงการอาหารเสริม (นม)

(28 เม.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888