หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

ขอเจ้าหน้าที่ดำเนินการด้านระบบ Web Conference เรื่องการประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ...

(10 ก.ย. 2562)

ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2563

(31 ก.ค. 2562)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

(22 ก.ค. 2562)

การมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Web Conference

(22 เม.ย. 2562)

ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ในห้องประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและการทำแบบประเมินผลออนไลน์

(21 มี.ค. 2562)

ขออนุมัติจัดกิจกรรม Unit School หัวข้อ แนะแนวการทำข้อสอบวัดความรู้ความสามารถวิชาภาษาอังกฤษและวิชาที่จำเป็นอื่น ๆ

(21 ม.ค. 2562)

ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Video Conference ในการตรวจนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

(14 ธ.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการสร้างความรูู้ความเข้าใจ ผ่าน Web Conference เรื่องการสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

(12 พ.ย. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการดำเนินการชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแบบ Online ปี 2561 (Input Form)

(25 ต.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M

(17 ต.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษรกรแบบ Online ปี 2561 (Input Form)

(8 ต.ค. 2561)

หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!