หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet
หน้าหลัก >> โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2563

โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2563


หมวดย่อย

  

หมวดย่อย โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีอย่างยั่งยืน) ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น) ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2563

  

หมวดย่อย แบบกำกับการปฏิบัติงานครูบัญชี ปี 2563

  

หมวดย่อย แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ สตท.1-10 ปี 2563

  

หมวดย่อย โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563

  

หมวดย่อย แนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ปีงบประมาณ 2563Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!