หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

ขอความอนุเคราะห์การเสริมสร้างความรู้ทางไกลด้วนระบบ Web Conference เรื่องการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(20 ก.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

(28 มิ.ย. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องโครงการประเมินสถาพภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและชี้แจงแบบประเมิน

(12 มิ.ย. 2561)

ขออนุมัติโครงการอบรมเพื่อแนะแนวการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Web Conference

(17 พ.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถฯ ผ่าน Web Conference เรื่องประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ และดำเนินการทดสอบ

(5 เม.ย. 2561)

ขอนุญาตจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) โดยการ Web Conference

(12 ม.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ Web Conference เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคลากรในองค์กรภาครัฐ

(10 ม.ค. 2561)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3 /2560 ผ่าน Web Conference

(18 ธ.ค. 2560)

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560

(6 ธ.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Web Conference ในการตรวจนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

(30 พ.ย. 2560)

หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!