หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560

(5 เม.ย. 2560)

ยกเลิกวันอมรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานการปฎิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์สู่สากล ผ่าน Web Conference

(5 เม.ย. 2560)

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560

(5 เม.ย. 2560)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่อง การเฉลยข้อสอบการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญ ครั้งที่ 1/2560

(5 เม.ย. 2560)

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เสรืมสร้างคุณธรรม และปลูกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน Web conference

(5 เม.ย. 2560)

ขอเปลี่ยนวันอบรมการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่าน ระบบ Web Conference

(5 เม.ย. 2560)

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีผ่านระบบ Web Conference

(8 ก.พ. 2560)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิชาการสำหรับข้าราชการที่อยู่ในข่ายเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงาน ปี 2560

(18 ม.ค. 2560)

ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่าน Web conference

(10 ม.ค. 2560)

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการถ่ายทอด Web Conference เรื่องการเขียนผลงานเชิงวิชาการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(5 ม.ค. 2560)

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 ผ่านเว็บ conference

(29 ธ.ค. 2559)

ประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2560

(29 ธ.ค. 2559)

ขอความร่วมมืออำนวยควมสะดวกในการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล หลักสูตร อ่านเพื่อเรียนรู้ (Read and Learn) ผ่านระบบ Web Conference

(21 ธ.ค. 2559)

ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอด Web Conference ในการตรวจรนับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

(20 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!