หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2559

สรุปการใช้งานระบบ Web Conference ประจำปี 2559

(30 ก.ย. 2559)

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาพิจารณ์

(8 ส.ค. 2559)

ขอความร่วมมือในการถ่ายทอดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชีและหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี ผ่านระบบ Web Conference

(1 มี.ค. 2559)

การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2559

(19 ก.พ. 2559)

ขอความร่วมมือในการอำนวยควมสะดวกในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ผ่านระบบ Web Conference

(19 ม.ค. 2559)

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2-2559

(1 ธ.ค. 2558)

ตารางแผนการขอใช้งานระบบ Web Conference ปีงบประมาณ 2559 (จากการสำรวจ)

(1 ต.ค. 2558)

หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!