หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2558 RSS

ปี 2558 RSS


สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

(1 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558

(30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2558 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารงานสอบบัญชีสหกรณ์ สู่มาตรฐานสากล

สตส.หนองคาย จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด 2558

(30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นำโดยนางจารุวรรณ มาลาศรี หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด 2558

สตส.ภูเก็ต จัดประชุมโครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีฯ

(30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุม "โครงการอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic working papers : EWP)

(30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน 2558 สตส.ร้อยเอ็ด นำโดย นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

(30 ก.ย. 2558)

กตส. จัดงานเลี้ยงอำลาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงาน "ลงทุนด้วยหัวใจ กำไรคือสายสัมพันธ์” เพื่อเลี้ยงอำลานายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สตส.ภูเก็ต จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

(30 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 สตส.ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หน.สตส.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”

กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมฯ "แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (ROAD MAP 59)

(29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (ROAD MAP 59)”

สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558

(29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยมีครูบัญชีอาสา จำนวน 17 คน เข้าร่วมการประชุม

สตส.พิษณุโลก จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา)ระดับจังหวัด ปี 2558 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

(29 ก.ย. 2558)

รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.พะเยา

(29 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

สตส.สระบุรี จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558

(28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สตส.สระบุรี นำโดย นางสาวนิสาค์ เลาหพูนรังษี หน.สตส.สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

สตส.อุทัยธานี ประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (Road map 59)

(28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 สตส.อุทัยธานี นำโดย น.ส.พัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หน.สตส.อุทัยธานี จัดประชุมวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ณ ห้องประชุมสตส.อุทัยธานี

กตส.เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

(28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น

รตส. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558

(28 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สตท.7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์

(25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สตท.7 นำโดย นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบโปรแกรมสินค้า จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

สตส.ยะลา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ปี 2558

(25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ปี 2558

สตท.8 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้

(25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ ณ ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สตท.2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์

(25 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รักษาราชการแทน ผอ.สตท.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!