หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2557 RSS

ปี 2557 RSS


กตส. จัดกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต

(8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 สมาชิกเงินออมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางโสภา พงศ์สุพพัต ผอ.สำนักบริหารกลาง และบุคลากรในสังกัดกรมตรวจฯ ร่วมกันเปิดกระปุกออมสิน ในกิจกรรม "ออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต"

กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557

(8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กตส.ร่วมงานพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

(8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสตส.กรุงเทพมหานคร นำโดย นางณัฐพร เวชาคม นว.ตบ.ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีทำบุญของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

สตส.สมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน

(8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สตส.สมุทรสาคร นำโดย น.ส.ลักษณาวดี เนติเจียม นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กำลังพล กองพันทหารสื่อสารที่ 101

สตส.บึงกาฬ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน รร.ตชด.บ้านนาแวง และ รร.ตชด.บ้านห้วยดอกไม้ ในโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดอง

(8 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.57 สตส.บึงกาฬ นำโดย นางเสาวนิตย์ นันทะลัย หน.สตส.บึงกาฬ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

กตส. จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ

(7 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ ในโอกาสนี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

กตส.เข้าร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่

(7 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายโอภาส กลั่นบุศย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กตส.เข้าร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมประมงคนใหม่

(7 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายจุมพล สงวนสิน เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงคนใหม่

สตส.อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์"

(6 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายมงคล พวงศรี หน.สตส.อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การควบคุมภายในองค์กร ตามโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ณ หอประชุม อำเภอน้ำโสม จ.อุดรธานี

ทีมงาน IT สตท.6 ดำเนินการ Upgrade โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 แก่ สกก.สามง่าม จำกัด จ.พิจิตร

(6 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 ทีมงานฝ่ายไอทีของสตท. 6 ร่วมกับสตส.พิจิตร ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการ Upgrade โปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2

สตท.1 จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดอง

(3 ต.ค. 2557)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตท. 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผชช.ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ฯลฯ ร่วมถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สตส.ภูเก็ต เสริมสร้างความพร้อมรับบริการแก่สหกรณ์ในพื้นที่

(3 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 สตส.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาโครง การประสานความร่วมมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน ณ ห้องประชุมสตส.ภูเก็ต

สตส.หนองคาย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านชาร์ลเนลลี่เฮาส์ในโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดอง

(3 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 30 ก.ย.57 สตส.หนองคาย นำโดย นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล นว.ตบ.ชำนาญการ สตส.หนองคายร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากบิดามารดาที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ หรือเด็กที่เป็นโรคเอดส์ตั้งแต่กำเนิด

อตส.ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558

(2 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ"มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตปี 2557/2558” โดยมีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

สตส.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความปรองดอง

(2 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สตส.เชียงใหม่ นำโดย นางรุจิเรข ณ ลำปาง หน.สตส. เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารว่างแก่เด็กกำพร้า ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

สตส. สมุทรสาคร จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ

(2 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 สตส.สมุทรสาคร นำโดย นางสาวพิมพ์เพ็ญ ศิวสฤษดิ์ หน.สตส. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

สตท.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

(2 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 29–30 กันยายน 2557 สตท. 10 นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผอ.สตท. พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558

กตส.ร่วมแสดงความยินดี กสส.สถาปนาครบรอบ 42 ปี

(1 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี โดยมีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

กตส. จัดประชุม การนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญประจำปี 2557 ผ่าน Video Conference

(1 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม การนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 2

(1 ต.ค. 2557)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักแผนงานและ โครงการพิเศษ กรมตรวจฯ จัดกิจกรรมวิเทศสัญจร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษคืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมี นายอนุพงษ์ ใจดี หน.สตส.ลำพูน ให้การต้อนรับ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!