หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ พนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

(4 มิ.ย. 2562)

ประกวดราคากลาง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(8 พ.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(8 มี.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(21 ม.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(20 พ.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(25 ต.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(25 ต.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์

(24 ต.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน

(26 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(12 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(3 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จ้ดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

(22 ส.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในคร้วเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

(22 ส.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเครื่องเสียงและระบบสัญญาณเสียงทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการเพื่อเก็บข้อมูลทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานและประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งหน่วยงานในภูมิภาค 4 จังหวัด 4 ภาค

(23 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(22 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดี อาคาร 4

(16 ก.พ. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888