หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลาง RSS

ประกาศราคากลาง RSS


ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(26 ธ.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563

(15 พ.ย. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและ พนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

(4 มิ.ย. 2562)

ประกวดราคากลาง จ้างทำกระปุกออมสินเพื่อใช้ในโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(8 พ.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(8 มี.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(21 ม.ค. 2562)

ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(20 พ.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(25 ต.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(25 ต.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการเหมาบริการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์

(24 ต.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน

(26 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการเช่าวงจรสืบค้นข้อมูลและวงจรสำหรับระบบ VPN พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(12 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(5 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพนักงานเดินเอกสาร ที่ทำการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(3 ก.ย. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จ้ดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

(22 ส.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชีรับ-จ่ายในคร้วเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ

(22 ส.ค. 2561)

ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเครื่องเสียงและระบบสัญญาณเสียงทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2561)

ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการเพื่อเก็บข้อมูลทดลองดำเนินการรูปแบบการทำงานและประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งหน่วยงานในภูมิภาค 4 จังหวัด 4 ภาค

(23 ก.พ. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888