หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2556 RSS

ปี 2556 RSS


สตท.6 ส่งทีมงานวิทยากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมระบบบัญชีฯ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และผู้ประกอบการขององค์กรธุรกิจชุมชนในท้องถิ่น

(3 ต.ค. 2556)

สตส.นนทบุรี จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาทีมงานคุณภาพ

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพื่อให้บริเวณสำนักงานฯ มีความสะอาด เรียบร้อย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

อตส. แถลงนโยบายการดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 57 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีฯ จัดแถลงข่าวการให้นโยบาย การทำงานของผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทีมงาน สตท.6 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

(3 ต.ค. 2556)

สตส.มหาสารคาม จัดแข่งขันกีฬา สร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 สตส.มหาสารคาม จัดแข่งขัน กีฬาภายในสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ และปลูกจิตสำนึกของบุคคลากรให้มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สตท.9 จัดกิจกรรมทำบุญ นั่งสมาธิ เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตท. 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท. จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เลี้ยงอาหาร พระสงฆ์ และทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารวัด

สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามและจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 สตส.พิษณุโลก นำโดย นายสมบัติ แย้มสมพร นว.ตบ.ชก. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามและจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านบัญชี

สตส.มหาสารคาม ร่วมปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี (ปีที่ 2)

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 สตส.มหาสารคาม นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หน.สตส.พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า

สตท.9 จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ "การทำเดคูพาจ

(3 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 สตท. 9 จัดกิจกรรมโครงการ สวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ หลักสูตร การทำเดคูพาจ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด

กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 41 ปี

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นางจิรภา อิสโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี เป็นผู้แทนกรมตรวจฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 41 ปี โดยมี นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ

สตท.9 จัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 57

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2557”

กตส.จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดยมี นายวิจักร อากัปกริยาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงาน

สตท.9 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สตท.9 ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นาย วิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจฯ เข้าร่วมงาน

ผู้เกษียณอายุราชการกตส.ประจำปี 2556 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้เกษียณอายุราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556 นำโดย นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนอำลาตำแหน่ง

สตส.หนองบัวลำภู จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 24 ก.ย.56 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี

สตส.ลำพูน เสริมสร้างทีมงานคุณภาพด้วยกิจกรรม 5 ส.

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน นำโดย นางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

สตส.อำนาจเจริญ ร่วมกับ สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การบัญชี ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56 สตส.อำนาจเจริญ นำโดย นายไมตรี สายจันดา นว.ตบ.ชำนาญการ ร่วมกับสตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นางนฤมล พนาวงศ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี

กตส.จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556 "ถักทอร้อยใจ ด้วยผูกพัน”

อตส.เปิดประชุมวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556

(1 ต.ค. 2556)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2556 เรื่อง"การเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ”

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!