หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ระเบียบฯ การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2554

ระเบียบฯ การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ว่าด้วย เงินฝากประจำ 24 เดือน

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ พ.ศ.2546

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2554

ระเบียบการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ครั้งที่1) 2548

ระเบียบทุนสงเคราะห์ผู้เป็นหนี้ถึงแก่กรรม 2551

ระเบียบทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 2551

ระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 2544

ระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติเหตุ 2552

ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 2553

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าด้วยหุ้น 2552

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าด้วยหุ้นสมาชิกสมทบ 2553

ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2549 (02/06/2549)

ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ


หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!