หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ปี 2555 RSS

ปี 2555 RSS


สตส.อำนาจเจริญ จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(28 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 สตส.อำนาจเจริญ บริการสอนแนะและ เผยแพร่ความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กตส. ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Thailand Cooperative Movement and the WorldBeyond : Lesson Learned on German Raiffeisen

(28 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 27 ก.ย.55 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "Thailand Cooperative Movement and the World Beyond : Lesson Learned on German Raiffeisen”

สตท.1 จัดประชุม "งานได้ผล คนเป็นสุข พร้อมจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

(28 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.55 สตท.1 นำโดย นางสุภชาดา เจียรนัยกูร ผู้อำนวยการสตท.1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานได้ผล คนเป็นสุข

กตส.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market)

(27 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ (CO-OP REPO Market) เพื่อเชื่อมโยงสภาพคล่องทางการเงิน

กตส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

(27 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ และนายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการดำเนินการ

อตส. และ รตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง

(27 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสอำลาตำแหน่ง

สตส.กระบี่ ร่วมกับ สกย.จังหวัดกระบี่ จัดประชุม เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชี โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

(27 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สตส.กระบี่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากร

สตส.พังงา สอนแนะการทำบัญชีใน "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ลูกค้า ธ.ก.ส.

(27 ก.ย. 2555)
สตส.พังงา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาโคกกลอย จังหวัดพังงา จัดอบรมหลักสูตรโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. พักชำระหนี้ปี 2554 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ปราชญ์) จังหวัดพังงา

สตส.ลำปาง สร้างทีมงานคุณภาพ จัดโครงการ "พัฒนาคุณภาพ การทำงานเป็นทีม

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 สตส.ลำปาง นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานฯ จัดโครงการ "พัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นทีม” โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สตส.พังงา สร้างทีมงานคุณภาพ จัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นำโดย นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำอาหารไปถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส วัดประพาสประจิมเขต ( วัดถ้ำพุงช้าง) จังหวัดพังงา

สตท.7 จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 และแนวทางการทำงานปี 2556 พร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 สตท. 7 นำโดย นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท.7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานปี 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรี สุจริตธรรม อตส.เข้าร่วมในพิธี พร้อมเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ

สตส.เพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งยั่งยืน

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20–21 กันยายน 2555 สตส.เพชรบุรี นำโดย นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผอ.สตท.10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ฯลฯ ให้การต้อนรับ

สตส.ชัยภูมิ สอนแนะด้านบัญชี ในโครงการอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบารมี มหาจักรี องค์ภูมิพลเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษามหาราชันย์

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 สตส.ชัยภูมิ สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโอกาสนี้ สตส.ชัยภูมิ ได้มอบทุนอาหารกลางวัน พร้อมอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าหินโงมด้วย

อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ศรีสะเกษ พื้นที่ 2

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ พื้นที่ 2

สตส.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กด้อย- โอกาส

สตท.10 จัดประชุมหัวข้อ "แนวทางในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งยั่งยืน

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55 สตท.10 นำโดย นางบุญพาสน์ ทองสวัสดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการสตท.10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งยั่งยืน

กตส. ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ม.ทักษิณจัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแก่พนักงานสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.9

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 17-21 ก.ย.55 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับ พนักงานสหกรณ์ ในพื้นที่สตท. 9 (ภาคใต้ตอนล่าง)

กตส. ร่วมกับ ธ.ก.ส. และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีฯ จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร

(26 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับพนักงานสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 (ภาคใต้ตอนบน)

กตส. จับมือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และม.ทักษิณร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และราชการ

(25 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และม.ทักษิณ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กษ. จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555

(25 ก.ย. 2555)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ รองอธิบดีฯ เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป>>

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888

Valid HTML 4.01 TransitionalLevel A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0Valid CSS!