หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

หน้าหลัก >> ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อบังคับของสหกรณ์

หมวดที่ 9 ข้อเบ็ดเสร็จ ระเบียบสหกรณ์

หมวดที่ 8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

หมวดที่ 7 คณะกรรมการดำเนินงาน

หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

หมวดที่ 5 สมาชิก

หมวดที่ 4 การดำเนินงาน

หมวดที่ 3 ทุน

หมวดที่ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์


หน้า : [1]

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888