หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet
 สถานที่ตั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
139/26 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา 139/23 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
18/2 ถนนไชยบุรี
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง 93000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
213 หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร
ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล 91000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส 223 หมู่ 8 ศูนย์ราชการบ้านปลักปลา
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี
196 ถนนสวนสมเด็จ 
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
36 ถนนสิโรรส
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
81 หมู่ 3 
ตำบลบางรัก อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง 92000

Back Next

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888