หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet
 สถานที่ตั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 506 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก-วังทอง กม.13
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
498/5 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก-วังทอง
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65130
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
200 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย
ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
29 ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
43 หมู่ 10ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
965/30 ถนนโกสีย์ใต้
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ด้านขวา
ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
169 ถนนสิงหวัฒน์
ตำบลธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000

Back Next

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888