หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet
 สถานที่ตั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
28/10 ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี
 
28/10 ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังให่) ชั้น 4
ถนนลิวรรณ ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 1859/36 ถนนหน้าศูนย์ราชการ
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู (ชั้น 3)
ตำบลลำภู อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
 
119/156 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม 80 ซอยประชาสุขสันต์ ถนนกลางเมือง
ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
365 หมู่ 5 
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000

Back Next

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888