หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet
 สถานที่ตั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
217/2 ถนนพระยาศรีสุนทร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

68/13 หมู่ 4 ถนนกรอกยายชา
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
5 ถนนตากสิน
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
349 หมู่ 9
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
จังหวัดตราด 23000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3 ฝั่งตะวันออก)
ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว 27000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น2)
ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 4
ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
978 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิทสายเก่า
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
   
   

Back Next

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888