อาคารอนุรักษ์
คุณความดีที่ภูมิใจ .... อาคารอนุรักษ์ดีเด่น สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานกิตติบัตรแก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ ดีเด่นประจำปี 2540 รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในด้านอาคารสาธารณะ อาคารนี้เป็นเรือนสามชั้นรูปแบบตะวันตก แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ วังเทวะเวศน์ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดฯให้ สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ตั้งอยู่บนถนน กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกิตติบัตร อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2540 รางวัลอนุรักษฺศิลปสถาปัตยกรรมด้านอาคารสาธารณะ ให้แก่กรมฯ อาคารนี้เป็นเรือนไม้สามชั้น รูปแบบตะวันตก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดฯให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ปัจจุบันอาคารนี้ส่วนหนึ่งใช้เป็นห้องทำงานของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุด และห้องประชุมสำหรับผู้บริหารทุกส่วนของอาคารได้รับการดูแลรักษาอย่างดี เพื่อให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นอาคารอนุรักษ์
ประมวลภาพอาคารอนุรักษ์

หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888