Download.. มุมมอง...กรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ์ Download...บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรียกถึงลำดับที่ 362 - 366 ...
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ (14/10/2554)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เยี่ยมชม "ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB)" ของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าพบกรมวังผู้ใหญ่ (14/10/2554)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดงาน 15 ปี แห่งการสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 60 ปี ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ผู้บริหาร กตส. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่สตท.3 มอบแนวทางการทำงานพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร (13/10/2554)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตท.3 ทั้งนี้อธิบดีกรมตรวจฯ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555
  รมช.กษ. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย พบปะเกษตรกร สหกรณ์ และผู้นำท้องถิ่น (12/10/2554)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมแจงนโยบายแก่ตัวแทนเกษตรกร สหกรณ์ต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น
  กรมตรวจ ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (12/10/2554)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 กรมตรวจฯ โดย นางสุมิตรา ณ สุวรรณ ผชช.ด้านพัฒนาภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะทำงานฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคสหกรณ์เข้าแสดงความยินดี (12/10/2554)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ จากนายเสงี่ยม มาหมื่นไวย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานภาคสหกรณ์ (12/10/2554)
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.54 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท. 7 เข้าพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้กับขบวนการสหกรณ์
  ผู้บริหาร กตส. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมมอบแนวทางการทำงานและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด สตท.7 (10/10/2554)
นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส.ลำปาง สตส.ลำพูน และสตส.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสตท.7 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2554
อ่านทั้งหมด
  ประกาศ สตส.สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (13/10/2554)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (11/10/2554)
  ประกาศ สตส.สมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (04/10/2554)
  การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ข้าราชการไทย (03/10/2554)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28/09/2554)
  แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2556 - 2559) (26/09/2554)
อ่านทั้งหมด
  "พรศักดิ์"จวกดีเอสไอชุ่ยตรวจสอบทุจริตจำนำข้าว (14/10/2554)
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่ทางดีเอสไอตรวจพบความทุจริตจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นไม่น่าเชื่อถือ
อ่านทั้งหมด
การพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน Manager Plans ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
 

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

สปอต / สารคดี
 

ทั้งหมด...

Chief Information Officer วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 58 ปี ENG_WAY
Chief Information Officer

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 59 ปี

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 58 ปี
 
ENG_WAY
 
 

 

วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบนมโรงเรียน

 

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

รายงานผลการตรวจสอบนมโรงเรียน

 

 

หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888