Download.. มุมมอง...กรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ์ Download...บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรียกถึงลำดับที่ 362 - 366 ...
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ (14/10/2554)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้เยี่ยมชม "ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB)" ของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2555
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าพบกรมวังผู้ใหญ่ (14/10/2554)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินทางเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เพื่อประชุมหารือเรื่องการจัดงาน 15 ปี แห่งการสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 60 ปี ตรวจบัญชีสหกรณ์
  ผู้บริหาร กตส. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่สตท.3 มอบแนวทางการทำงานพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร (13/10/2554)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตท.3 ทั้งนี้อธิบดีกรมตรวจฯ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2555
  รมช.กษ. ลงพื้นที่ จ.เชียงราย พบปะเกษตรกร สหกรณ์ และผู้นำท้องถิ่น (12/10/2554)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมแจงนโยบายแก่ตัวแทนเกษตรกร สหกรณ์ต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น
  กรมตรวจ ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (12/10/2554)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 กรมตรวจฯ โดย นางสุมิตรา ณ สุวรรณ ผชช.ด้านพัฒนาภาวะเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะทำงานฯ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคสหกรณ์เข้าแสดงความยินดี (12/10/2554)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ จากนายเสงี่ยม มาหมื่นไวย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนงานภาคสหกรณ์ (12/10/2554)
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.54 นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธินนท์ ผอ.สตท. 7 เข้าพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้กับขบวนการสหกรณ์
  ผู้บริหาร กตส. เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมมอบแนวทางการทำงานและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรในสังกัด สตท.7 (10/10/2554)
นายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสตส.ลำปาง สตส.ลำพูน และสตส.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสตท.7 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2554
อ่านทั้งหมด
  ประกาศ สตส.สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป (13/10/2554)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (11/10/2554)
  ประกาศ สตส.สมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (04/10/2554)
  การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ข้าราชการไทย (03/10/2554)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28/09/2554)
  แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2556 - 2559) (26/09/2554)
อ่านทั้งหมด
  "พรศักดิ์"จวกดีเอสไอชุ่ยตรวจสอบทุจริตจำนำข้าว (14/10/2554)
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ว่าจากข้อมูลเบื้องต้นที่ทางดีเอสไอตรวจพบความทุจริตจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นไม่น่าเชื่อถือ
อ่านทั้งหมด
การพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน Manager Plans ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
 

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
คลื่นเกษตรกร AM 1386 KHZ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร

สปอต / สารคดี
 

ทั้งหมด...

Chief Information Officer วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 58 ปี ENG_WAY
Chief Information Officer

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 59 ปี

วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 58 ปี
 
ENG_WAY
 
 

 

วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รายงานประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบนมโรงเรียน

 

รายงานประจำปี 2553

รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

รายงานผลการตรวจสอบนมโรงเรียน

 

 

หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร


มัลติมีเดีย


e-Service

บริการ


Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888