หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ที่มา : เพยาว์ กิมปฐม หากจะพูดถึงเครื่องมือทางการเงิน (Tool Financial) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สร้างขึ้นเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2548 – ปี 2553 แต่ละเครื่องมือล้วนมีเหตุและผลของการสร้าง และมีคุณสมบัติเฉพาะด้านแตกต่างกันไป แต่กลับมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีนัยสำคัญทางการเงิน เริ่มจาก ระบบ 6 มิติทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน (CAMELS Analysis) – ระบบตรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อการเตือนภัยและเฝ้าระวังทางการเงิน (CFSAWS:ss) – สู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มองค์กร (SEVA) ที่ช่วยสนับสนุนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อการวางแผนธุรกิจสหกรณ์อย่างมีเหตุและผลเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน ในช่วงรอยต่อปี 2552-53 เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม หรือเรียกว่า ซี-วา (SEVA: Social & Economic Value Added) ถูกสร้างขึ้นโดยประยุกต์มาจากเครื่องมือวัดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ที่เรียกว่าอี-วี-เอ (EVA : Economic Value Added) โดยเพิ่มตัว S : Social ด้านสังคม เพื่อสนับสนุนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกับคำว่า มูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐกิจ หรือ อี-วี-เอ : EVA ก่อนเพื่อเป็นฐานของการคิดต่อยอดไปสู่ SEVA น่าเสียดายหมดพื้นที่คอลัมน์เตือนภัยสหกรณ์เสียแล้ว คงต้องติดตามต่อในวารสาร CAD Journal ฉบับหน้า ในตอนที่ 2

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
news_bullet สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
news_bullet ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
news_bullet "อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
news_bullet เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
news_bullet ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
news_bullet ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ปี 2549 (28/03/2550)
news_bullet ขนิษฐา มะโนสมบัติครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
news_bullet มิติทางการเงินที่มีผลต่อหนี้สินของสหกรณ์ประมงในประเทศไทย
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย รายไดรมาส ปี 2562
news_bullet กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
news_bullet สินเชื่อและหนี้ที่ชำระไม่ได้ตามกำหนด /(NPL) ภาคสหกรณ์ไทยเป็นไปในทิศทางใด ในปี 2561
news_bullet สถานการณ์ด้่านเศรษฐกิจของสหกรณ์ประมงกับทิศทางแนวโน้มปี 2562
news_bullet เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561

จำนวนคนอ่าน 9579 คน

จำนวนคนโหวต 14 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
7%
  ให้ 2 คะแนน
 
14%
  ให้ 3 คะแนน
 
14%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
64%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888