หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สำหรับเกษตรกรในศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของการทำบัญชี และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประกอบอาชีพได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรจุลินทรีย์บ้านดอนผิงแดด หมู่ 5 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888