หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 56 ปี เรื่อง กลไกสร้างความเข้มแข็ง...พึ่งตนเอง(CAD Way…For Being Strong) และมอบโล่รางวัลสำหรับวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ครบรอบ 56 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ มีการมอบโล่รางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการบันทึกบัญชี พร้อมแสดงนิทรรศการเปิดโลกความรู้ด้านไอที พัฒนาเครื่องมือ (CFSAWS:ss) เพื่อช่วยเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบบัญชี เช่น โปรแกรม GL2 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสหกรณ์ สถาบันการเงิน นักวิชาการ วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางบัญชี ซึ่งสามารถชี้สถานการณ์สำคัญและเป็นสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน ป้องกันความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เน้นการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการบัญชี เพื่อการพึ่งตนเองของสหกรณ์ ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ประชาชนเกษตรกร และเยาวชน โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมครอบคลุม 3 ด้าน คือ งาน เงิน และคน ด้วยภารกิจ 5 ส. คือ สร้าง สอน สอบ สังเคราะห์ และเสริม

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย ไอที
news_bullet สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฯ
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 785 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888