หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ขยายองค์ความรู้ทางบัญชีแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2553 โดยมีการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรนำไปถ่ายทอดแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรทั้งภายนอกและภายใต้โครงการพลิกฟื้นสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
t20100113091604_28079.jpg
t20100113091604_28080.jpg
t20100113091602_28082.jpg
t20100113091602_28083.jpg
t20100113091600_28085.jpg
t20100113091601_28086.jpg
t20100113091559_28088.jpg
t20100113091558_28089.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888