หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

การประชุมชี้แจงข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร
นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการส่งเสริมองค์กรการเงินระดับฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินระดับฐานราก ทั้งนี้เพื่อศึกษาและติดตามการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยมี พลเรือเอกสุรศักดิ์ ศรีอรุณ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เห็นว่ากรมฯมีระบบการทำงานและมาตรฐานที่ดี ซึ่งจะส่งเสริมองค์กรการเงินระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งในโอกาสต่อไปได้
t20100108135759_27892.jpg
t20100108135800_27893.jpg
t20100108135758_27895.jpg
t20100108135758_27896.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888