หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว เชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7 "
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าว ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนเด็กและเยาวชนเที่ยวงาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7"ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตด้านการเกษตรของไทยที่มีมายาวนานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความบันเทิง และร่วมแข่งขันเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7" ภายในงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแบบ "สวนเกษตรสนุก สุขแบบพอเพียง" การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กไทยคิดถึงงานด้านการเกษตร การดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตเดิม ๆ ของคนไทยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สำคัญมากที่สุดที่เด็ก ๆ ควรให้ความสำคัญมากขึ้น และเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับภาคเกษตรนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นการจำลองให้เสมือนสวนสนุกบนผืนดินเกษตร สนุกสนานกับเครื่องเล่นไทยโบราณที่มีความหลากหลายเต็มไปด้วยชีวิตชีวาบนสาระความบันเทิงและการเรียนรู้ ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมผสมผสานกับความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปรียบเสมือนเครื่องเล่นในสวนสนุกที่คอยบริการให้กับเด็ก ๆ ส่วนรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เช่น การปลูกข้าว การดำนา การเกี่ยวข้าวและการทำเกษตรแบบพอเพียง การสาธิตการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านจากวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววังและการทำดอกไม้ผ้า การวาดภาพระบายสี การฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวในห้องส่งจำลอง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยโบราณเช่น รีรีข้าวสาน งูกินหาง มอญซ่อนผ้า ตี่จับ เดินกะลา ม้าก้านกล้วย ม้าเขย่งการเล่นว่าว เป็นต้น พบกับเครื่องเล่นงานวัดโบราณ อาทิ ซุ้มปาลูกโป่ง ยิงปืนยาว โยนห่วง ฯลฯ พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานฟรี และมีการสอนการทำบัญชีครัวเรือน พร้อมของขวัญของรางวัลอีกมากมาย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็กประจำปี 2553 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 7" ภายในแนวคิด "สวนเกษตรสนุก สุขแบบพอเพียง" ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดรถรับ-ส่งไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน จากบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าสู่บริเวณงานฟรี ตลอดงาน
t20100106180413_27861.jpg
t20100106180414_27862.jpg
t20100106180412_27864.jpg
t20100106180411_27865.jpg
t20100106180409_27867.jpg
t20100106180409_27868.jpg
t20100106180407_27870.jpg
t20100106180407_27871.jpg
t20100106180406_27873.jpg
t20100106180405_27874.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888