หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ราชบุรี หนุนสร้างความรู้ทางบัญชี เร่งพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอำเภอบ้านคา ตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552
t20091229162431_27519.jpg
t20091229162432_27520.jpg
t20091229162429_27522.jpg
t20091229162429_27523.jpg
t20091229162426_27525.jpg
t20091229162427_27526.jpg
t20091229162425_27528.jpg
t20091229162424_27529.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888