หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

คณะกรรมการกำกับนโยบายฯ ประชุมติดตามงานและพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายและบริหารงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2554 และตัวชี้วัดรายบุคคล โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
t20091229144328_27333.jpg
t20091229144329_27334.jpg
t20091229144326_27336.jpg
t20091229144326_27337.jpg
t20091229144324_27339.jpg
t20091229144325_27340.jpg
t20091229144321_27342.jpg
t20091229144322_27343.jpg
t20091229144319_27345.jpg
t20091229144320_27346.jpg
t20091229144317_27348.jpg
t20091229144318_27349.jpg
t20091229144316_27351.jpg
t20091229144316_27352.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888