หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชมรมเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทางวิชาการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551 เรื่อง "ก้าวสู่ศตวรรษสหกรณ์ไทย สหกรณ์อยู่ตรงไหน ในนโยบายรัฐบาล " สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ, พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์รเกษตร, ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมแนวคิดในการปฏิรูปและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย แก้ไขปัญหา มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญยะสูต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง "กลยุทธ์ การส่งเสริมสหกรณ์ของหน่วยงานรัฐ" ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย ไอที
news_bullet สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฯ
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 585 คน

จำนวนคนโหวต 0 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888