หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พังงา จัดคลินิกเคลื่อนที่แนะนำความรู้ด้านบัญชี
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ร่วมจัด นิทรรศการ พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการบันทึกบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และแจกสมุดบัญชี รับ – จ่ายให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา พิทยาคม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ ด้านบัญชี ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ นางสาวนุชธาดา โศภรัชต์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ให้การต้อนรับ นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีเปิด
t20091225121720_27078.jpg
t20091225121721_27079.jpg
t20091225121718_27081.jpg
t20091225121719_27082.jpg
t20091225121716_27084.jpg
t20091225121717_27085.jpg
t20091225121714_27087.jpg
t20091225121715_27088.jpg
t20091225121713_27090.jpg
t20091225121712_27091.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888