หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือสถาบันการศึกษา เตรียมเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษารองรับงานสอบบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีและการสอบบัญชีภาคสหกรณ์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจาก 11 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด จังหวัดลำพูน และสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด สืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับ กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกำหนดการ ขับเคลื่อนในสถาบันการศึกษาเป็นแห่งแรก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 มกราคม 2553 เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษา ในสถาบันได้เรียนรู้วิชาบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ในระหว่างการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตใหม่ได้มีความรู้วิชาการบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ สู่สายอาชีพ การสหกรณ์ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน พนักงานราชการ หรือข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20091225120638_27047.jpg
t20091225120639_27048.jpg
t20091225120636_27050.jpg
t20091225120637_27051.jpg
t20091225120634_27053.jpg
t20091225120635_27054.jpg
t20091225120633_27056.jpg
t20091225120633_27057.jpg
t20091225120631_27059.jpg
t20091225120632_27060.jpg
t20091225120629_27062.jpg
t20091225120630_27063.jpg
t20091225120627_27065.jpg
t20091225120628_27066.jpg
t20091225120625_27068.jpg
t20091225120626_27069.jpg
t20091225120624_27071.jpg
t20091225120620_27072.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888