หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2553 พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะนำการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และแจกสมุดบัญชีรับ-จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ด้านบัญชีและเป็นการช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านด่านโลด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
t20091224151503_26923.jpg
t20091224151502_26924.jpg
t20091224151459_26926.jpg
t20091224151458_26927.jpg
t20091224151457_26929.jpg
t20091224151456_26930.jpg
t20091224151454_26932.jpg
t20091224151454_26933.jpg
t20091224151451_26935.jpg
t20091224151450_26936.jpg
t20091224151448_26938.jpg
t20091224151448_26939.jpg
t20091224151446_26941.jpg
t20091224151446_26942.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888