หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สุขภาพ...หลักประกันความมั่นคง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการที่ กตส.ใส่ใจ...ดูแล
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห่วงใยใส่ใจการดูแลสุขภาพของบุคลากรในสังกัด ล่าสุดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่พนักงานราชการ โดยนำทีมงานจากโครงการส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1 เข้าให้บริการถึงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หวังสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สุขภาพและหลักประกันความมั่นคง อีกหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มองข้าม ที่จัดให้กับพนักงานราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการป้องกัน บำบัด บรรเทา และรักษาสุขภาพ ที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานฯ และมีชีวิตที่สมดุลในทุก ๆ ด้าน และที่สำคัญ การให้ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงแก่พนักงานฯ กิจกรรมการให้บริการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรม การบรรยาย เรื่อง"การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น" โดยคุณกฤษณา ชื่นจิตร จากโรงพยาบาลมิชชั่น และ "สิทธิประโยชน์ 7 กรณี กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม โดยคุณควงกิจ มะโนใจ จากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1 (พระนคร) พนักงานราชการในสังกัดส่วนกลาง ร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน
t20091224124054_26892.jpg
t20091224124053_26893.jpg
t20091224124055_26895.jpg
t20091224124049_26896.jpg
t20091224124048_26898.jpg
t20091224124047_26899.jpg
t20091224124044_26901.jpg
t20091224124043_26902.jpg
t20091224124040_26904.jpg
t20091224124039_26905.jpg
t20091224124036_26907.jpg
t20091224124035_26908.jpg
t20091224124032_26910.jpg
t20091224124031_26911.jpg
t20091224124028_26913.jpg
t20091224124027_26914.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888