หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

‘ศรีประจันต์ ต้นแบบสหกรณ์ยุคใหม่ จาก COOP HUB สู่การวางกลยุทธ์ธุรกิจบนแนวคิดของการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เริ่มโครงการมาสักระยะหนึ่งนั้น ได้เดินทางถึง บททดสอบสำคัญ ว่าด้วยเรื่อง ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์แต่ละแห่ง หรือ COOP HUB หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดเตรียมและวางระบบ รวมถึงสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง 7 มิติการปรับเปลี่ยน ได้แก่ การสร้างมาตรฐานการทำบัญชีสถาบัน, การสร้างเครือข่ายสารสนเทศ, การสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ, การสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก, สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, การสร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่ (นักเรียน/นักศึกษา) และการสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จนถึง จุดต่อเชื่อม ที่จะขยายขอบเขตการดำเนินงานของสหกรณ์ได้อย่างกว้างไกลและไร้มิติแห่งข้อจำกัด นั่นก็คือ การสร้าง ศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย หรือ CAD HUB ซึ่งก็คือ แหล่งจัดเก็บฐานข้อมูลสำคัญที่ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยืนยันด้วยความมั่นใจว่า สิ่งนี้นอกจากจะเสริมสร้างเครดิตทางบัญชีและการเงินให้กับสหกรณ์แล้วยังจะช่วยต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งในและนอกประเทศได้เป็นอย่างดี ถึงวันนี้ แผนงานการจัดทำ CAD HUB ทั้งในส่วนกลาง คือที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และใน 10 ภาค หรือ 10 จังหวัดหลัก กับอีก 10 จังหวัดเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 21 แห่งนั้น ถือว่าสำเร็จด้วยดี ที่เหลือซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการ ก็คือ การจัดทำ COOP HUB ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 300 แห่งทั่วประเทศ นายอนันต์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี ถือเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมรองรับการเป็น โครงการนำร่อง (Pilot Project) บนมิติข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์เต็มรูปแบบ (Full Pack) สามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา (Real Time) โดยถูกนำไปเป็น ต้นแบบ ให้กับสหกรณ์อื่นๆ ได้ศึกษาและดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ของตัวเอง เนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้ กล้าที่จะลงทุนทางความคิดในการสร้าง ฐานข้อมูลเศรษฐกิจทางการ เงิน ของตัวเอง นอกจากจะช่วยให้การวางแผนและการบริหารงานของ ผู้บริหารสหกรณ์ฯ ทำได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ง่าย และน่าเชื่อถือแล้ว ยังทำให้ สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบการบริหาร งานของ ฝ่ายบริหาร ได้อีกด้วย แต่สำคัญกว่านั้น คือ การที่ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด สามารถจะ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูลของตัวเองเข้ากับ CAD HUB ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เกิด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตอย่างมากมายและไร้ขีดจำกัด การนำ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) มาใช้ครั้งนี้ พูดได้เต็มปากว่า...มันคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ การวางแผนและบริหารธุรกิจของสถาบันเกษตรกร โดย เฉพาะ สหกรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องสามารถจะ ต่อยอดหรือสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธรุกิจ รวมถึงยังจะเป็น เครื่องส่งสัญญาณเตือนภัย ที่บอกให้รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสหกรณ์ของตัวเอง นายอนันต์ ย้ำ พร้อมกับตั้งความหวังว่า...จากนี้ไป ต้น แบบ - COOP อย่าง สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด น่าจะช่วยให้สหกรณ์อื่นๆ เรียนรู้ เพื่อที่นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นฐานรากในการ วางแผนเชิงกลยุทธ์ รองรับธุรกิจของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888